"Module:Infobox mapframe"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "local mf = require('Module:Mapframe') -- Defaults local DEFAULT_FRAME_WIDTH = "270" local DEFAULT_FRAME_HEIGHT = "200" local DEFAULT_ZOOM = 10 local DEFAULT_GEOMASK_..."
(Хуудас үүсгэв: "local mf = require('Module:Mapframe') -- Defaults local DEFAULT_FRAME_WIDTH = "270" local DEFAULT_FRAME_HEIGHT = "200" local DEFAULT_ZOOM = 10 local DEFAULT_GEOMASK_...")
(Өөрчлөлт алга)
1,804

edits