"Японы өөрийгөө хамгаалах хүчин"-ны өөр хувилбарууд