"Хуваарилагдсан систем"-ны өөр хувилбарууд

б
wikidata interwiki
б (wikidata interwiki)
[[en:distributed system]]'''Хуваарилагдсан систем''' бол бие даасан зүйлүүдийн цогц ба олон төрлийн компьютерийн систем нь сүлжээнд холбогдсон хэрэглэгчдийг хангах мөн өөр нөөцүүдийн системийг дэмжих боломжтой. Хуваасан нөөцүүд нь тооцооллын хурдыг нэмэгдүүлж , үйл ажиллагаа, өгөгдлийг найдвартай сайн дамжуулах боломжийг олгодог.
Хоёр төрлийн системийн бүрэлдэхүүнийг хамтад нь авч үздэг. Жишээ нь FTP[http://en.wikipedia.org/wiki/Ftp] болон NES[http://en.wikipedia.org/wiki/Nes]. Системийн хэрэглээ мөн өргөн хэрэглэгддэг байдал нь хуваарилагдсан системийг протокол[http://ru.wikipedia.org/wiki/протокол] бий болгоход ихээр нөлөөлдөг. Сүлжээ нь энгийн хугацаанд хоёр эсвэл олон системүүдийн хоорондох зай юм. Хуваарилагдсан системүүдийн үйл ажиллагаа нь компьютерийн сүлжээн дээр түшиглэдэг. Сүлжээ нь ялгагдах протокол хэрэглэдэг. ''TCP/IP'' нь хамгийн түгээмэл сүлжээний протокол боловч ATM[http://en.wikipedia.org/wiki/ATM] мөн өөр протоколууд өргөн хэрэглэгддэг. Ихэнх үйлдлийн системүүд [[TCP/IP]]-г дэмждэг. Үүнд ''WINDOWS''[http://en.wikipedia.org/wiki/Windows] мөн ''UNIX''[http://en.wikipedia.org/wiki/Unix] үйлдлийн системүүд багтана. Зарим системүүд эзэмшигч протоколуудаас тэдэнд хэрэгтэйг дэмждэг. Үйлдлийн систем, сүлжээний холболтонд энгийн холболтын төхөөрөмжүүд хэрэгтэй. Энэ нь сүлжээний тохируулагч.
Сүлжээнүүд нь уулзвар хоорондын зайн дээр үндэслэгдэн тодорхойлогддог. '''Local-Area Network(LAN)'''[http://en.wikipedia.org/wiki/Local_area_network] нь өрөө эсвэл барилга дотор байгаа компьютерүүдийг холбодог. '''Wide-Area Network(WAN)'''[http://en.wikipedia.org/wiki/Wide_area_network] нь ихэвчлэн барилга хот улсуудыг холбодог. Эдгээр сүлжээнүүд нь магадгүй нэг эсвэл хэд хэдэн протоколуудыг ашигладаг. Сүлжээний шинэ хэлбэрүүд шинэ технологийг бий болгоход үргэлж нөлөөлдөг. Жишээ нь Metropalitan-Area Network нь хот доторх барилга байгууламжуудыг холбодог. Bluetooth[http://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth] мөн 802,11 төхөөрөмжүүд нь цөөхөн алхамын зайнд хэрэглэгддэг ба утасгүй технологийг харилцаа холбоондоо ашигладаг. Энэ нь Small-Area Network бөгөөд жишээ нь байшин дотор сүлжээнд холбогдох ёстой.