"Дархлалын олдмол хомсдол"-ны өөр хувилбарууд

Tags: Mobile edit Mobile web edit
 
==Илрүүлэлт, шинжилгээ==
ХДХВ-ийн халдварыг цус, шээс, шүлснээс дээж авч шинжилгээгээр илрүүлдэг. Хүний цусанд эсрэг бие 4-8 долоо хоногийн дараа ихэвчлэн илэрдэг ч зургаан сар хүртэл хугацаанд ч илрэхгүй байж болдог. Халдвар авснаас цусанд эсрэг бие илрэх хүртэлх хугацаагхугацаа “ Цонх үе ” гэнэ. Цонх үед шинжилгээгээр халдвартай байсан ч илрэхгүй.
 
==Эмчилгээ==
Anonymous user