"Зүүн хязгаарыг тохинуулах байлдаанууд"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "'''Зүүн хязгаарыг тохинуулсан'''- Ардын хувьсгалын үед 1921 оны сүүлийн хагас жилд Монгол..."
(Хуудас үүсгэв: "'''Зүүн хязгаарыг тохинуулсан'''- Ардын хувьсгалын үед 1921 оны сүүлийн хагас жилд Монгол...")
Tag: 2017 source edit
(Өөрчлөлт алга)
2,543

edits