"Монголын Үндэсний Геологийн Алба"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
Tag: 2017 source edit
Tag: 2017 source edit
 
'''Монголын Үндэсний Геологийн Алба'''- [[Монгол]] орны нийт [[нутаг дэвсгэр]]ийн хэмжээнд гүйцэтгэх [[геологи]]йн төрөл бүрийн [[судалгаа]]ны ажлыг төлөвлөх, гүйцэтгэх, хэрэгжүүлэх, түүнд хяналт тавих, судалгааны үр дүнг хүлээн авах, тэдгээр мэдээллийг нэгтгэн сан бүрдүүлэх, санг баяжуулах, сангийн геологийн мэдээллээр үйлчилгээ үзүүлэх зэрэг асуудлыг хариуцсан [[Төрийн мэргэжлийн байгууллага]] юм. Үндэсний геологийн албыг үүсгэн байгуулсан өдрийг жил бүрийн 10 дугаар сарын 3 дах долоо хоногийн [[ням гариг]]т тэмдэглэн өнгөрүүлдэг заншилтай.
[[БНМАУ-ын Ардын Сайд нарын Зөвлөл]]ийн 1939 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдрийн 38 хуралдаанаар "[[Аж Үйлдвэр ба Барилгын яам]]"-ны дэргэд “[[Уул уурхай ба ашигт малтмалын трест]]"<ref>{{Д.Цэрэндагва. БНМАУ-д геологи, хайгуулын ажил хөгжсөн нь }}<ref>-ийг байгуулахаар шийдвэрлэж,  түүнд "Төрөл бүрийн үйлдвэрийн ашигт малтмалын түүхий эд хийгээд түүнчилэн алт болон бусад ашигт малтмалыг тэмтрэн шинжлэж олох" хариуцуулсан бөгөөд тус [[трест]] [[ЗХУ]]-аас [[тусгай экспедици]]йг ажиллуулах замаар [[барилгын материал]], [[өнгөт металл]], [[нефть]] зэрэг байгалийн баялгийг хайн шинжлэх, нээн олборлох ажлыг гүйцэтгэж, 1942 онд Налайхын, 1943 онд Дорнодын Зүүн булагийн нүүрсний шинэ уурхайг нээн ашиглаж эхэлжээ.
==Эх сурвалж==
{{reflist}}
2,543

edits