"2006 оны Азийн наадамд оролцсон Монголын тамирчид"-ны өөр хувилбарууд