Ulzii0620

Joined 30 Аравдугаар сар 2018
DHT11 гэх төхөөрөмж нь температур болон агаарын чийгшил мэдэрдэг төхөөрөмж юм. Энэ оролтондоо температур болон агаарын чийгшил мэдэрч гаралтандаа тоон дохио гаргадаг төхөөрөмж юм.
(DHT11 гэх төхөөрөмж нь температур болон агаарын чийгшил мэдэрдэг төхөөрөмж юм. Энэ оролтондоо температур болон агаарын чийгшил мэдэрч гаралтандаа тоон дохио гаргадаг төхөөрөмж юм.)
 
(Өөрчлөлт алга)
3

edits