"Викторын Агар"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "1972 онд Улаанбаатар хотод төрсөн. 1992 онд Драмын театрын дэргэдэх театр-студийг төгссөн. 1992-19..."
(Хуудас үүсгэв: "1972 онд Улаанбаатар хотод төрсөн. 1992 онд Драмын театрын дэргэдэх театр-студийг төгссөн. 1992-19...")
(Өөрчлөлт алга)
28

edits