"Чойжилын Авирмэд"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Архангай аймгийн Түвшрүүлэх суманд төрсөн. 1967 онд УБДС-ийг төгссөн. 1967-1998 онд Хүүхэд залууч..."
(Хуудас үүсгэв: "Архангай аймгийн Түвшрүүлэх суманд төрсөн. 1967 онд УБДС-ийг төгссөн. 1967-1998 онд Хүүхэд залууч...")
(Өөрчлөлт алга)
28

edits