"Алгоритм"-ны өөр хувилбарууд

 
=== Нийтлэг чанар ===
Алгоритм нь зөвхөн тухайн өгөгдөлд төдийгүй уг өгөгдөлтэй ижил төрлийн бүх өгөгдөлд хүчинтэй байна. Энэ чанарыг алгоритмын нийтлэгарчаагүй чанар гэнэ.
 
== Алгоритмын төрлүүд ==
Anonymous user