"Ерөнхийлөгчийн засаглалын систем"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Ерөнхийлөгчийн бүгд найрамдах улс. Төрийн тэргүүн, засгийн газрын тэргүүний бүрэн эрх нэг..."
(Хуудас үүсгэв: "Ерөнхийлөгчийн бүгд найрамдах улс. Төрийн тэргүүн, засгийн газрын тэргүүний бүрэн эрх нэг...")
Tags: Mobile edit Mobile web edit
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user