"Буриад-Монголын морьт эскадрон"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Дээд -Үд хотод 1924 онд Буриад -Монголын бага дарга нарын сургууль байгуулагдсан байна. Энэ с..."
(Хуудас үүсгэв: "Дээд -Үд хотод 1924 онд Буриад -Монголын бага дарга нарын сургууль байгуулагдсан байна. Энэ с...")
Tag: 2017 source edit
(Өөрчлөлт алга)
2,543

edits