"Ноёхоны бослого"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Зөвлөлт засгийн эсрэг 1930 оны 6 дугаар сард Буриадад гарсан бослогыг Ноёхоны бослоно гэж нэ..."
(Хуудас үүсгэв: "Зөвлөлт засгийн эсрэг 1930 оны 6 дугаар сард Буриадад гарсан бослогыг Ноёхоны бослоно гэж нэ...")
Tag: 2017 source edit
(Өөрчлөлт алга)
2,543

edits