"Орлогын тэгш бус байдлын илтгэлцүүр"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
Улс орнуудыг харьцуулах статистик хэмжигдэхүүнүүдийн нэгэн чухал үзүүлэлт хэмжигдсээр ирсэн бөгөөд сүүлийн тооцоогоор 0.23-аас ([[Швед]] улс) 0.70 хүртэл ([[Намиб]] улс) утгаар хэмжигдсэн байдаг.
 
== Иш үндэсЭшлэл ==
{{reflist}}
 
 
[[Ангилал:ЭдийнМакро эдийн засгийн илтгэлцүүрүүдүзүүлэлт]]
[[Ангилал:Орлогын хувиарилалтОрлого]]
[[Ангилал:СтатистикЭконометрик]]
[[Ангилал:ЭдийнТодорхойлох засагстатистик]]
[[Ангилал:Нийгмийн эдийн засаг]]