"Канвонь"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
1895 онд Канвонь аймгийг хоёр хувааж өрнөд хагасыг Чүньчонь тойрог, дорнод хагасыг Каннөн тойрог болгожээ.
 
1896 онд Солонгосын засаг захиргаа дахин 13 аймаг болж хуваагдахад хоёр тойргийг нэгтгэж Канвонь аймгийг дахин байгуулсан ба аймгийн төвийг [[Воньжү]]д байсныг [[Чүньчонь]]д шилжүүлжээ.
 
1945 онд Солонгос хоёр хуваагдсанаар, 1948 онд хоёр Солонгос улс тогтсоноор, Солонгосын дайн дууссан 1953 оны дараах байдлаар тус уламжлалт нутаг [[Өмнө Солонгосын Канвонь]], [[Умар Солонгосын Канвонь]] гэсэн хоёр тусдаа нутаг болжээ.