"Солонгосын цэрэггүй бүс"-ны өөр хувилбарууд

Солонгосын цэрэггүй бүс хоёр Солонгосын хилийн зурвасаас хааш хаашаа 2 км, нийт 4 км зайд байна. Энэ зурваст хоёр талын цэрэг орох хориотой бөгөөд харин зурвасын хоёр ирмэгээр маш нягт цэргийн хамгаалалт байгаа нь дэлхийн хамгийн цэрэгжсэн хилд тооцогдоно.
 
Зурвасын хамгийн ойртсон хэсэг, гол нэвтрэх боомт нь Нэгдсэн хамгаалалтын газар (НХГ, Joint Security Area) юм.
 
Шар тэнгис дэх Умард хязгаарын шугам (УХШ, Northern Limit Line) нь хамгийн их зөрчилтэй, маргаантай хэсэг болсон.