"Солонгосын цэрэггүй бүс"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "{{Infobox military installation | name = Солонгосын цэрэггүй бүс (СЦБ) | native_name = | image = File:Korea DMZ s..."
(Хуудас үүсгэв: "{{Infobox military installation | name = Солонгосын цэрэггүй бүс (СЦБ) | native_name = | image = File:Korea DMZ s...")
(Өөрчлөлт алга)