"Дөрвөн дагалдагчийн бичсэн Сайн Мэдээ"-ны өөр хувилбарууд