"Усан боомт"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
(Хуудсыг 'Далайн хөлөг онгоц зогсох, буудаллахад зориулсан далай тэнгисийн эрэгт тусгайлан...'-р сольж байна.)
Tags: Visual edit: Switched blanking Replaced
Далайн хөлөг онгоц зогсох, буудаллахад зориулсан далай тэнгисийн эрэгт тусгайлан бэлтгэсэн зогсоол бүхий суурин.
Anonymous user