"Зэврэлт"-ны өөр хувилбарууд

Fixed and added some words
No edit summary
(Fixed and added some words)
Tags: Mobile edit Mobile web edit
'''Зэврэлт'''ийг техникийн талаас нь тодорхойлбол, ямарваа нэг бодис орчны нөлөөнөөс шалтгаалан идэвхижилд орон өөрчлөгдөх бөгөөд үүний үр дүнд тухайн эд анги эсвэл эд ангийн систем нь үндсэн үүрэгт сөргөөр нөлөөлөх явдал юм. Амьд бие махбодийн оролцоотой үүссэн зэврэлтийг биозэврэлт гэж нэрлэдэг.
 
Геологийн шинжлэx ухаанд усны нөлөөгөөр чулуу идэгдэн зэврэлтэнд орох үзэгдлийг задралт гэдэг. Иймэрхүү цаг агаараас шалтгаалах процесс нь барилга байгууламжид үзүүлэх нөлөөлөл их учир түүнийг тооцолгүй орхих аргагүй юм. Эмнэл зүйд зэврэлт нь эд эсийн ялзрал буюу задрал юм. Харин металлд бол химийн зэврэлт гэдэг. Металлын зэврэлтийн жишээ нь төмрийн зэвэнд идэгдэх процесс буюу төмрийн исэлдэлт юм. ~AmaRWaLKeR
 
==Зэврэлтийн төрөл==
Anonymous user