"Программ хангамж"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
б (Программ хангамж нь Програм хангамж руу зөөгдлөө: Программ хангамж гэдэг нэр томъё Програм хангамж болж өөрчлөгдсөн.)
No edit summary
 
Өнөөгийн програмууд хүнд хэрэгтэй байхаас гадна үйлдлийн системийг эвдэх зорилготойгоор ч хийгдэж байна. Ийм програмууд нь хувь хүний мэдээллэлд хандахад хэрэглэгдэж болно. Програм хангамж дэлхий дээрх олон хүний амьдралыг өөрчилсөн бөгөөд түүнгүйгээр бичиг баримт бөглөх гэх мэт хар ажлыг гараараа хийх байсан. Програм хангамж бол хүн бүрийн туслагч юм.
 
Ïðîãðàìì õàíãàìæèä çàéëøã¿é ÿðèãäàõ ç¿éëñ áîë ò¿¿íèéã çîõèîã÷ õýë ([[category:ïðîãðàìì÷ëàëûí õýë]]) þì.
 
[[category:программ хангамж]]
17

edits