"Даралт"-ны өөр хувилбарууд

засварлах хураангуй байхгүй
(103.57.94.69 (Яриа) хэрэглэгчийн 526145 засварыг цуцлах)
No edit summary
{{Инфобокс физикийн тоо хэмжээ
|Name=Даралт
|Größenart=
|Formelzeichen=<math>p</math>
|AbgeleitetVon=
|SI=[[Паскаль (нэгж)|Па]]&nbsp;=[[Ньютон (нэгж)|Н]]/[[Метр квадрат|м]]<sup>2</sup> =[[Килограмм|кг]]·[[Метр|м]]<sup>−1</sup>·[[Секунд|сек]]<sup>−2</sup>
|SI-Dimension=[[Масс|M]]·[[Урт|L]]<sup>−1</sup>·[[Хугацаа|T]]<sup>−2</sup>
|cgs=[[Бари (нэгж)|ба]] = [[Дин|дин]]/[[Сантиметр|см]]<sup>2</sup> = [[грамм|г]]·[[Сантиметр|см]]<sup>−1</sup>·[[Секунд|сек]]<sup>−2</sup>
|cgs-Dimension=[[Масс|M]]·[[Урт|L]]<sup>−1</sup>·[[Хугацаа|T]]<sup>−2</sup>
|Planck=
|Planck-Dimension=
|Astro=
|Astro-Dimension=
|Anmerkungen=
|SieheAuch=}}
[[Файл:Pressure force area.svg|thumbnail|right|Зурагт хүч нь талбайд босоо чиглэлд үйлчилж буйг дүрсэлжээ.]]
'''Даралт''' гэдэг нь [[Матери|материйн]] оршин буй орон зайндаа жижигрэхгүй байхыг эсэргүүцэх эсэргүүцлийн хэмжээс юм. Даралт нь [[Скаляр (математик)|скаляр]] [[Физикийн хэмжигдхүүн|физикийн хэмжигдхүүн]] бөгөөд [[Олон улсын нэгжийн систем|СИ системийн]] нэгж [[Паскаль (нэгж)|паскалиар]] хэмжинэ. Томъёонд тэмдэглэхдээ <math>p</math> үсгээр тэмдэглэх бөгөөд энэ нь латин болон англи хэлний даралтын ''([[Латин хэл|лат.]] <big>pressio</big> [[Англи хэл|англ.]] <big>pressure</big>)'' гэсэн үгний эхний үсэг юм.
141,228

edits