"Өгөгдлийн санг нөөцлөх"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
No edit summary
Өгөгдлийн сангийн администратор нь ихэвчлэн долоо хоногт гэх мэт байнгын мэдээллийн санг нөөцөлж авдаг бөгөөд сонголтоор өгөгдлийн сангуудыг өдөр тутмын зэрэг богино зайд үүсгэдэг. Өгөгдлийн санг нөөцлөхөөс үл хамааран, өгөгдлийн сангийн администратор нь гүйлгээний бүртгэлийг 10 минут тутмын давтамжтайгаар нөөцлөнө. Өгөгдсөн төрлийн нөөцлөлтийн хувьд хамгийн оновчтой интервал нь өгөгдлийн ач холбогдол, өгөгдлийн сангийн хэмжээ, серверийн ажлын ачаалал зэрэг хүчин зүйлээс хамаардаг.
===Бүртгэлийн нөөцлөлтийн дараалал хэрхэн ажилладаг талаар===
[[File:Backup-1.png|thumb|leftright|480px380px|Жишээ]]
Гүйлгээ хийх бүртгэлийн логын дараалал нь өгөгдөл сэргээхээс хамааралгүй байдаг. Жишээлбэл, дараах үйл явдлын дарааллыг баримтална.
 
 
[[File:Backup-1.png|thumb|left|480px|Жишээ]]
Өглөө 8:00 цагт бүтээсэн гүйлгээний лог нөөц. Оройны 4:00 цагийн хооронд гүйлгээний бүртгэлийг агуулсан байна. Өглөөний 8:00 цагаас, өгөгдлийн санг бүрэн нөөцлөх цагийг оройны 6:00-д үүсгэсэн. Гүйлгээний бүртгэлийн нөөцлөлтийн дараалал нь 8:00 цагт бүтээсэн анхны бүрэн мэдээллийн санг нөөцлөхөөс тасралтгүй үргэлжлэх болно. 8:00 цагт үүсгэсэн сүүлчийн гүйлгээний лог нөөц хуулбар юм.
 
 
 
 
==Өгөгдлийн санг сэргээхэд бүрэн мэдээллийн сангийн нөөцлөлтийг ашиглах==
Anonymous user