"Өгөгдлийн санг нөөцлөх"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
No edit summary
No edit summary
Жишээ (Transact-SQL)
Дараах жишээ нь нөөц FORMAT-ийг ашиглан нөөцийг хэрхэн устгах болон шинэ медиа багцыг үүсгэхийн тулд мэдээллийн баазын бүрэн нөөцийг хэрхэн үүсгэхийг харуулж байна.
[[File:Jishee-1.1.png|thumb|left|480px580px| Жишээ: Зураг-1]]
 
 
== Бүрэн сэргээх загварын дагуу мэдээллийн санг нөөцлөх==
Anonymous user