"Тусламж:Хуудас яаж засварлах вэ?"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
No edit summary
No edit summary
{{Template:Тусламж}}
Кассандра CQL Төрөл
[[Википедиа]] нь чөлөөт агуулгатай, бидний сайн дурын оролцоотойгоор баяжих нэвтэрхий толь юм. Та энэ нэвтэрхий толины нэг зохиогч нь болж болно.
:''Энэ хуудас нь Танд, Википедиа нэвтэрхий толины өгүүллийг засварлах, шинэ өгүүллэг оруулахад хэрэг болох мэдээллийг өгнө.''
 
==Оршил==
Кассандра- CQL Өгөгдөл
CQL нь цуглуулгын төрлүүд гэх мэт төрөл бүрийн өгөгдлийн төрөл агуулсан байдаг. Эдгээр өгөгдлийн төрлүүдтэй зэрэгцэн хэрэглэгчид өөрсдийн тусгай өгөгдлийн төрөл үүсгэж болно. Дараах хүснэгтэд CQL-д байгаа төрөл бүрийн өгөгдлийн төрлийн жагсаалтыг харуулав
Өгөгдлийн төрөл Тогтмол Тайлбар
Ascii Strings ASCII тэмдэгт мөрийг төлөөлнө
Bigint Bigint 64 битийн уртыг тэмдэглэсэн
Blob Blobs Энэ нь дурын байтыг төлөөлнө
Boolean Booleans Үнэн эсвэл худал гэдгийг илэрхийлнэ
Counter Integers Баганын баганыг төлөөлнө
Decimal Integers,floats Хувьсах-нарийвчлалын аравтын бутархайг төлөөлнө
Double Integers 64-битийн IEEE-754 хөвөгч цэгийг төлөөлнө
Float Integers,float 32-битийн IEEE-754 хөвөгч цэгийг төлөөлнө
Inet Strings IP хаяг,IPv4 эсвэл IPv6 гэж нэрлэнэ
Int Integers 32-бит гарын үсэг зурсан
Text Strings UTF8 кодчилогдсон мөрийг төлөөлнө
Timestamp Integers,strings Цаг хугацаа төлөөлнө
Timeuuid Uuids Төрөл 1 UUID-г төлөөлнө
Uuid Uuids Төрөл 1 эсвэл төрөл 4-г оруулна
UUID
Varchar Strings UTF8 кодлогдсон тэмдэгтийг илэрхийлнэ
Varint Integers Бүх дурын нарийвчлалтай бүхэл тоог илэрхийлнэ
 
[[Википедиа|Википедиагийн]] хуудсыг хэвлэх, засварлах нь хялбархан.
Цуглуулгын төрөл
Cassandra Query Language нь цуглуулгын өгөгдлийн төрлийг агуулдаг. Дараах хүснэгтэд CQL дэх цуглуулгуудын жагсаалтыг харуулав.
Цуглуулга Тайлбар
Жагсаалт Жагсаалт нь нэг буюу хэд хэдэн захиалсан элементүүдийн цуглуулга юм
Зураг Газрын зураг нь түлхүүр-хосын цуглуулга юм
Тохируулах Багц нь нэг буюу хэд хэдэн элементүүдийн цуглуулга юм
 
Үүний тулд текстийн хамгийн дээд талд, зүүн гар талаасаа 3 дахь "'''Засварлах'''" товчийг дарж, тухайн хуудасны өгүүллийг (бичлэгийг) өөрчилнө. "'''Засварлах'''" товчийг дарахад тухайн өгүүллийг засах, бичлэг нэмэхэд зориулсан ''"текст хайрцаг"'' гарж ирнэ. Тэнд өгүүллээ бичиж, засаж дуусныхаа дараа бичсэн зүйлээ "'''Урьдчилан харах'''" товчийг дарж, хянана. Хэрэв алдаа байхгүй бол "'''Хуудсыг хадгалах'''" товчийг дарж, хадгална.
Хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрөл:
Cqlsh нь хэрэглэгчид өөрийн өгөгдлийн төрлийг бий болгох боломжийг олгодог. Хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрлүүдийг ашиглахад хэрэглэгддэг тушаалуудыг доор өгөв
• CREATE TYPE - Хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн сан үүсгэнэ.
• ALTER TYPE - Хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрлийг өөрчлөх.
• DROP TYPE - Хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрлийг бууруулдаг.
• DESCRIBE TYPE - Хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төpлийг тодорхойлно.
• DESCRIBE TYPES - Хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрлийг тодорхойлно.
Кассандра-CQL цуглуулгууд
CQL цуглуулга өгөгдлийн төрлийг ашиглах боломжийг олгодог. Эдгээр цуглуулгаийг ашиглахдаа олон утгыг нэг хувьсагчид хадгалж болно. Энэ бүлэгт Cassandra дахь цуглуулгуудыг хэрхэн ашиглах талаар тайлбарлана
Жагсаалт
Энд байгаа жагсаалтад жагсаалтыг ашигладаг
o элементийн дарааллыг хадгалах,
o утга нь олон удаа хадгалагдах болно.
Жагсаалтын өгөгдлийн төрлүүдийн утгыг жагсаалт дахь элементүүдийн индекс ашиглан авч болно.
Жагсаалттай хүснэгтийг үүсгэх
Доорх жишээнээс жишээ авъя гэвэл хоёр багана, нэр, и-мэйлээр жишээ авъя. Олон и-мэйл хадгалахын тулд бид жагсаалтыг ашиглаж байна
cqlsh:tutorialspoint> CREATE TABLE data(name text PRIMARY KEY, email list<text>);
Жагсаалтад өгөгдөл оруулах
Жагсаалт дахь элементүүдэд өгөгдөл оруулахдаа квадрат хаалтанд [] доор харуулагдсан бүх утгыг оруул.
cqlsh:tutorialspoint> INSERT INTO data(name, email) VALUES ('ramu',
['abc@gmail.com','cba@yahoo.com'])
 
Тухайн өгүүллийн агуулгын талаар санал бодлоо солилцох бол "'''Хэлэлцүүлэг'''" товчийг дарж, гарч ирэх ''Talk'' хуудас дээр бичнэ. Уг хуудас дээр саналаа бичихдээ ''гарын үсгээ'' үлдээгээрэй. Харин засвар хийсэн, эсвэл шинээр эхлүүлсэн ''өгүүллэг'' дээрээ гарын үсгээ үлдээх хэрэггүй. Учир нь МедиаВики программ нь таны, болон бусад хүмүүсийн хийсэн бүх засварыг "'''Түүх'''" хуудас дээр, тухай бүрд нь бүртгэдэг болно.
Жагсаалтыг шинэчилж байна
Доорх өгөгдөл нь өгөгдөл гэж нэрлэгдсэн хүснэгтийн жагсаалтан дахь өгөгдлийн төрөлийг шинэчлэх жишээ юм. Энд бид жагсаалтад өөр нэг имэйл нэмж байна.
 
== Шинэ хуудас нээх ==
cqlsh:tutorialspoint> UPDATE data
*''Гол өгүүлэл нь [[Help:Шинэ хуудас яаж үүсгэх вэ?|Шинэ хуудас яаж үүсгэх вэ?]]''
... SET email = email +['xyz@tutorialspoint.com']
... where name = 'ramu';
 
Шинэ хуудас (шинэ сэдэв бүхий өгүүлэл) нээхийн тулд ''"Хайлт"'' цонхонд гарчигаа бичээд ''"Явах"'' товчийг дарна уу. Хэрэв Таны бичсэнтэй ижил гарчигтай өгүүллэг байхгүй бол, хайлтын үр дүнг харуулсан хуудасны дээд талд байх '''"Хайх"''' гэсэн үгийн доор, жижиг шрифтээр ''"You searched for . . . "'' гэсэн бичиг гарна.
Баталгаажуулалт
Хэрэв та хүснэгтийг SELECT statement ашиглан шалгаж байвал дараах үр дүнг авна.
cqlsh:tutorialspoint> SELECT * FROM data;
 
''". . ."'' цэгийн оронд таны бичсэн гарчиг улаан өнгөтэй харагдах ба Та уг улаан линк дээр дарж шинэ хуудас үүсгэнэ. Уг шинэ хуудас нь ''" . . . -д засвар хийж байна."'' гэсэн гарчигтай байна.
name | email
------+--------------------------------------------------------------
ramu | ['abc@gmail.com', 'cba@yahoo.com', 'xyz@tutorialspoint.com'
(1 rows)
 
Аливаа өгүүллийн гарчиг нь ''олон тоон'' дээр биш '''ганц тоон дээр байх ёстой''' гэдгийг битгий мартаарай. Мөн Гарчгийн эхний үсэг '''томоор''' байх хэрэгтэй. Хэрэв гарчгийн хоёр дахь үг нь ''оноосон нэр'' бол мөн томоор байна. Бусад тохиолдолд гарчгийн хоёр, гурав дахь үгнүүд бүгд жижиг үсгээр бичигдэх ёстой. Энэ нь сүүлд, бусад хүмүүс тухайн өгүүлэлийг хайх, олоход хялбар байх болно. Жишээлбэл, ''"Хүүхдүүд"'' биш '''"Хүүхэд"''', ''"Хөвсгөл Аймаг"'' биш '''"Хөвсгөл аймаг"''' гэх мэтээр.
Тохируулах
Тодорхойлолт нь бүлэг элементүүдийг хадгалахад ашиглагддаг өгөгдлийн төрөл юм. Багцын элементүүдийг ялгах дарааллаар буцаана.
Тохируулгатай хүснэгтийг үүсгэх
Дараах жишээнд дээжийн хүснэгтийг хоёр багана, нэр, утасны дугаараар үүсгэдэг. Олон тооны утасны дугаарыг хадгалахын тулд бид багцыг ашиглаж байна
cqlsh:tutorialspoint> CREATE TABLE data2 (name text PRIMARY KEY, phone set<varint>);
 
Шинэ өгүүллийн гарчиг нь текстийн эхний өгүүлбэрт байгаа бол түүнийг '''тодруулах''' нь зүйтэй. Жишээлбэл, "Хими" гэсэн гарчигтай өгүүллийн эхний өгүүлбэрийг доорхи байдлаар, ''"'''Хими''' нь алив юмсын найрлага, бүтэц, тэдгээрийн харилцан үйлчлэл..."'' гэж бичнэ.
Өгөгдөл оруулах нь
Өгөгдлийг элементүүдэд оруулах үед, доор үзүүлсэн шиг буржгар хаалт {} доор тусгаарлагдсан утгуудыг оруул.
cqlsh:tutorialspoint> INSERT INTO data2(name, phone)VALUES ('rahman', {9848022338,9848022339});
 
== Ойр зуурын хэрэгцээт зүйлс ==
Тодорхойлолтыг шинэчлэх
===Тодруулсан үгс===
Дараах код нь өгөгдлийг нэрлэх хүснэгтэд хэрхэн шинэчлэхийг харуулж байна. Энд бид багцын өөр утасны дугаар нэмж байна.
cqlsh:tutorialspoint> UPDATE data2
... SET phone = phone + {9848022330}
... where name = 'rahman';
 
:Энэ бол '''Тодруулсан үгс''' юм.
Баталгаажуулалт
Хэрэв та хүснэгтийг SELECT statement ашиглан шалгаж байвал дараах үр дүнг авна.
cqlsh:tutorialspoint> SELECT * FROM data2;
 
Үүнийг хийхийн тулд, тухайн үгийнхээ өмнө болон хойно нь гурван (') тэмдгийг тавиарай.
name | phone
--------+--------------------------------------
rahman | {9848022330, 9848022338, 9848022339}
(1 rows)
 
Жишээлбэл: <nowiki>'''Тодруулсан үгс'''</nowiki> = '''Тодруулсан үгс'''
ЗУРАГ
Газрын зураг нь түлхүүрийн үнэ цэнэтэй хоёр элементийг хадгалахад ашиглагддаг өгөгдлийн төрөл юм.
Газрын зурагтай Хүснэгтийг үүсгэх
Дараах жишээ нь хоёр багана, нэр, хаягыг хэрхэн түүвэрлэлтийн хүснэгтийг хэрхэн үүсгэхийг харуулж байна. Олон хаягийн утгыг хадгалахын тулд бид газрын зургийг ашиглаж байна.
cqlsh:tutorialspoint> CREATE TABLE data3 (name text PRIMARY KEY, address
map<timestamp, text>);
 
===Налуу үгс===
Газрын зураг руу өгөгдөл оруулах
Газрын зураг дээрх элементүүдэд өгөгдөл оруулахдаа бүх түлхүүрийг оруул. Доор харуулснаар {} баруун тийш таслалаар таслагдсан хос утга бүхий утга.
cqlsh:tutorialspoint> INSERT INTO data3 (name, address)
VALUES ('robin', {'home' : 'hyderabad' , 'office' : 'Delhi' } );
 
:Энэ бол ''Налуу үгс'' юм.
Тодорхойлолтыг шинэчлэх
Дараах код нь өгөгдлийн өгөгдлийн төрлийг хэрхэн шинэчлэхийг харуулж байна3. Энд бид гол оффисын үнэ цэнийг өөрчилж байна, өөрөөр хэлбэл, бид робин нэртэй хүний оффисийн хаягийг өөрчилж байна.
cqlsh:tutorialspoint> UPDATE data3
... SET address = address+{'office':'mumbai'}
... WHERE name = 'robin';
 
Үгийг налуулахын тулд тухайн үгнийхээ өмнө болон хойно нь хоёр (') ийм тэмдэг тавина.
Баталгаажуулалт
<br>
Хэрэв та хүснэгтийг SELECT statement ашиглан шалгаж байвал дараах үр дүнг авна.
Жишээ нь: <nowiki>''Налуу үгс''</nowiki> = ''Налуу үгс''
cqlsh:tutorialspoint> select * from data3;
 
===Тухайн хуудсыг бусад хэл дээрхи Википедиатай холбох===
name | address
-------+-------------------------------------------
robin | {'home': 'hyderabad', 'office': 'mumbai'}
(1 rows)
Кассандра - CQL Хэрэглэгчийн тодорхойлж өгсөн өгөгдөл
CQL нь хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрлийг үүсгэх, ашиглах боломжийг хангадаг. Та олон талбарт ажиллах өгөгдлийн төрөл үүсгэж болно. Энэ бүлэгт хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрлийг хэрхэн үүсгэх, өөрчлөх, устгах талаар тайлбарлана.
Хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрлийг үүсгэх
CREATE TYPE тушаал нь хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрлийг үүсгэхэд ашиглагддаг. Түүний синтакс нь дараах байдалтай байна:
CREATE TYPE <keyspace name>. <data typename>
( variable1, variable2).
 
Тухайн хуудсыг бусад хэлний Википедиа дахь ижил сэдэвтэй өгүүллүүдтэй холбохдоо хуудсаа үүсгээд хадгалсныхаа дараа зүүн гар талын баганан цэсний "Бусад хэлээр" гэсний доор буй саарал өнгөтэй "холбоос татах" гэдэг сонголтон дээр даран холбох хэл, хуудсаа сонгож холбоно. Аль нэгэн хэлний харгалзах хуудастай холбох үедээ бусад бүх боломжит хэлтэй зэрэг холбох гэдэг сонголтыг сонгосноор бусад бүх боломжит хэлтэй зэрэг холбогдоно.
Жишээ нь
Доорх бол хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрлийг үүсгэх жишээ юм. Энэ жишээнд бид дараах дэлгэрэнгүй мэдээллийг агуулсан картан дээрхи мэдээллийн төрөл үүсгэж байна.
Холбогдсон хэлнүүд "Бусад хэлээр" гэсэн багананд байх болно.
Талбар Талбарын нэр Өгөгдлийн төрөл
Кредит картны дугаар Тоо Int
Кредит картны зүү Зүү Int
Зээлийн картны нэр Нэр Текст
Cvv Cvv Int
Карт эзэмшигчийн холбоо барих мэдээлэл Дугаар Тохируулах
 
===Гадаад холболт хийх ===
cqlsh:tutorialspoint> CREATE TYPE card_details (
... num int,
... pin int,
... name text,
... cvv int,
... phone set<int>
... );
Тэмдэглэл: Хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрөлд ашиглагдах нэр нь хадгалагдсан төрлийн нэртэй таарахгүй байх ёстой.
Баталгаажуулалт
DESCRIBE тушаалыг ашиглан үүсгэсэн төрлийг үүсгэсэн эсэхийг шалгана уу.
CREATE TYPE tutorialspoint.card_details (
num int,
pin int,
name text,
cvv int,
phone set<int>
);
 
Мэдээллийн эх сурвалжийг (викигийн бус) тэмдэглэх 3 арга байна:
Хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрлийг өөрчлөх
# "Нүцгэн" линк: http://mn.wikipedia.org/ (хамгийн муу хэлбэр)
ALTER TYPE командыг одоо байгаа өгөгдлийн төрлийг өөрчлөхөд ашигладаг. ALTER-г ашигласнаар та шинэ талбарыг нэмж эсвэл одоо байгаа талбарыг өөрчилж болно.
# "Шигтгэсэн" линк: [http://mn.wikipedia.org/] (энэ хэлбэрийг зөвхөн текст дунд ишлэл болгон хэрэглэвэл тохиромжтой)
Талбарт төрөл нэмэх
# Нэртэй линк: [http://mn.wikipedia.org/ Монгол Википедиа]
Хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрөлд шинэ талбарыг нэмэхийн тулд дараах синтаксийг ашиглана.
ALTER TYPE typename
ADD field_name field_type;
Дараах код нь категорийн төрөл дэх картын төрлийг харуулна. Энд бид имэйл нэртэй шинэ салбар нэмж байна.
cqlsh:tutorialspoint> ALTER TYPE card_details ADD email text;
 
<pre><nowiki>
Баталгаажуулалт
Мэдээллийн эх сурвалжийг (викигийн бус) тэмдэглэх 3 арга байна:
DESCRIBE тушаалыг ашиглан шинэ талбарыг нэмсэн эсэхийг шалгана уу.
# "Нүцгэн" линк: http://mn.wikipedia.org/ (хамгийн муу хэлбэр)
cqlsh:tutorialspoint> describe type card_details;
# "Шигтгэсэн" линк: [http://mn.wikipedia.org/] (энэ хэлбэрийг зөвхөн текст дунд ишлэл болгон хэрэглэвэл тохиромжтой)
CREATE TYPE tutorialspoint.card_details (
# Нэртэй линк: [http://mn.wikipedia.org/ Монгол Википедиа]</nowiki></pre>
num int,
pin int,
name text,
cvv int,
phone set<int>,
);
 
===Бичлэгийн агуулгатай холбоогүй (жижиг) өөрчлөлт===
Талбарыг төрөл хэлбэрээр өөрчлөх
Хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрлийг өөрчлөхийн тулд дараах синтаксийг ашиглана уу.
ALTER TYPE typename
RENAME existing_name TO new_name;
Дараах код нь төрөл дэх талбарын нэрийг өөрчилдөг. Энд бид талбар имэйлийг шуудангаар нэрлэх болно.
cqlsh:tutorialspoint> ALTER TYPE card_details RENAME email TO mail;
Баталгаажуулалт
DESCRIBE тушаалыг ашиглан төрөлтийн нэр өөрчлөгдсөн эсэхийг шалгана уу.
cqlsh:tutorialspoint> describe type card_details;
CREATE TYPE tutorialspoint.card_details (
num int,
pin int,
name text,
cvv int,
phone set<int>,
mail text
);
 
Үг үсэг, дүрмийн алдаа засах, эсвэл ганц нэг үг өөрчилсөн үедээ "Бичлэгийн агуулгатай холбоогүй өөрчлөлт" нүдийг чагтлаарай.
Хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрлийг устгах
Хэрэв тухайн өгүүллийн агуулга, зураг зэргийг өөрчилсөн тохиолдолд, "Бичлэгийн агуулгатай холбоогүй өөрчлөлт" нүдийг чагталж болохгүй.
DROP TYPE нь хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрлийг устгахад хэрэглэгддэг тушаал юм. Доорх бол хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрлийг устгах жишээ юм.
Жишээ нь
Хас устгахаас өмнө доор тайлбарласны дагуу DESCRIBE_TYPES командыг ашиглан хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрлүүдийн жагсаалтыг баталгаажуулна уу.
cqlsh:tutorialspoint> DESCRIBE TYPES;
card_details card
 
=== Дэд гарчиг, дэд сэдвүүд ===
Хоёр төрлөөс эхлэн нэрлэсэн картыг доор үзүүлснээр устгах хэрэгтэй.
cqlsh:tutorialspoint> drop type card;
 
Таны одоо уншиж буй "Хэрхэн хуудас засварлах бэ?" сэдэв нь "Оршил", "Ойр зуурын хэрэгцээт зүйлс", түүн дотор "Тодруулсан үгс" "Налуу үгс" зэрэг хэд хэдэн дэд гарчгуудтай байгаа. Эдгээр дэд гарчиг, дэд гарчиг доторхи жижиг хэсгүүдийг доорхи байдлаар үүсгэнэ.
Өгөгдлийн төрлийг хассан эсэхийг шалгахын тулд DESCRIBE командыг ашиглана уу.
 
cqlsh:tutorialspoint> describe types;
<nowiki>==Ойр зуурын хэрэгцээт зүйлс==</nowiki>
card_details.
 
''''''Bold text''''''
Арай жижгийг нь:
 
<nowiki>===Тодруулсан үгс===</nowiki>
 
Бүр жижгийг нь:
 
<nowiki>====Энэ хуудсанд байхгүй====</nowiki> гэх мэтээр
 
Таныг дэд гарчиг үүсгэх бүрд, Википедиа автоматаар Контент - гарчгийг хуудасны эхэнд үүсгэх болно. "Агуулга" 3-с дээш дэд хэсэгтэй өгүүлэлд автоматаар үүснэ
 
=== Жагсаах, дугаарлах ===
 
Энэ бол жагсаалт:
:* Нохой
:* Муур
:* Шувуу
 
Дээрх жагсаалтыг хийхийн тулд та '''ингэж бичих''' хэрэгтэй:<br>
<nowiki>* Нохой</nowiki> <br>
<nowiki>* Муур</nowiki> <br>
<nowiki>* Шувуу</nowiki> <br>
 
Та ийм байдлаар үүсгэж болно:
:* Нохой
:** Том нохой
:** Жижиг нохой
:*** Пудель
 
Дээрхийг хийхийн тулд та '''ингэж бичих''' хэрэгтэй:<br>
<nowiki>* Нохой</nowiki> <br>
<nowiki>** Том нохой </nowiki> <br>
<nowiki>** Жижиг нохой</nowiki> <br>
<nowiki>*** Пудель</nowiki> <br>
 
Энэ бол дугаарлалт:
:# Нохой
:# Муур
:# Шувуу
 
Дээрх жагсаалтыг хийхийн тулд та '''ингэж бичих''' хэрэгтэй:<br>
<nowiki># Нохой</nowiki> <br>
<nowiki># Муур</nowiki> <br>
<nowiki># Шувуу</nowiki> <br>
 
=== Шинэ мөрний эхэнд зай авах ===
 
Мөрний эхэнд та зай авч болно.
 
Жишээлбэл,
 
Нохой
:Том нохой
:Жижиг нохой
Муур
 
Үүнийг доорхи байдлаар хийнэ:
 
<nowiki>:Том нохой</nowiki>
 
*Хэрвээ та нэгээс олон удаа (:) уг тэмдэглэгээг хийвэл тэр хэмжээгээр зай ихсэх болно.
 
=== Текст голлуулах ===
<br>
<center>Энэ текст голлосон байна уу?</center>
 
Үүнийг доорхи байдлаар хийнэ.
 
<nowiki><center>Энэ текст голлосон байна уу?</center> </nowiki>
 
 
== "Хэлэлцүүлэг" хуудас ==
 
Тухайн өгүүллийн агуулгын талаар санал бодлоо солилцох бол "'''Хэлэлцүүлэг'''" товчийг дарж, гарч ирэх ''Talk'' хуудас дээр бичнэ. Уг хуудас дээр саналаа бичихдээ ''гарын үсгээ'' үлдээгээрэй. Харин засвар хийсэн, эсвэл шинээр эхлүүлсэн ''өгүүлэл'' дээрээ гарын үсгээ үлдээх хэрэггүй. Учир нь МедиаВики программ нь таны, болон бусад хүмүүсийн хийсэн бүх засварыг "'''Түүх'''" хуудас дээр, тухай бүрд нь бүртгэдэг болно.
 
Энэ '''долгионтой зураас''' (~)-ыг Хэлэлцүүлэг хуудас дээр бичсэн бичлэгийнхээ эцэст гарын үсгээ үлдээхдээ ашиглаарай.
Хэрэв 4 ширхэг долгионтой зураас (<nowiki>~~~~</nowiki>) бичвэл Таны хэрэглэгчийн нэр, бичлэг хийсэн огноо үлдэнэ.
: [[User:Tsogo3|Цогоо]] 07:03, 27 Долоодугаар сар 2007 (UTC)
Хэрэв 3 ширхэг (<nowiki>~~~</nowiki>) бол, зөвхөн таны хэрэглэгчийн нэр:
: [[User:Tsogo3|Цогоо]]
Хэрэв 5 ширхэг бол (<nowiki>~~~~~</nowiki>) зөвхөн огноо үлдэх болно:
: 07:03, 27 Долоодугаар сар 2007 (UTC)
 
* "Текстэн хайрцаг" дахь бэлэн багажууд дотор "Таны бичлэг үйлдсэн цаг бүхий гарын үсэг" гэсэн товч байгаа тул түүнийг ашиглаарай.
 
== Бусад холбоотой сэдвүүд ==
* [[Help:Агуулга]]
* [[Help:Шинэ хуудас яаж үүсгэх вэ?]]
* [[Help:Зураг яаж оруулах вэ?]]
* [[Help:Тусгай тэмдэглэгээ, томъёо яаж оруулах вэ?]]
* [[Help:Арай өндөр төвшинд текст засварлах талаар]]
 
 
[[af:Wikipedia:Redigeer]]
[[am:Help:Editing]]
[[ar:مساعدة:تحرير]]
[[br:Skoazell:Penaos kemmañ ur bajenn]]
[[bg:Уикипедия:Как се редактират страници]]
[[ca:Ajuda:Com s'edita una pàgina]]
[[en:Wikipedia:How to edit a page]]
[[eo:Helpo:Kiel redakti paĝon]]
[[fa:ویکی‌پدیا:راهنمای ویرایش صفحات]]
[[hi:विकिपीडिया:लेख को कैसे बदलें]]
[[lb:Wikipedia:Regelen]]
[[hu:Wikipédia:Hogyan szerkessz lapokat?]]
[[ja:Wikipedia:編集の仕方]]
[[no:Hjelp:Hvordan man redigerer en side]]
[[nn:Hjelp:Endring]]
[[ro:Wikipedia:Cum modific o pagină]]
[[sl:Wikipedija:Urejanje strani]]
[[simple:Help:How to edit]]
[[sv:Wikipedia:Hur man redigerar en sida]]
[[vi:Trợ giúp:Sửa đổi]]
[[tr:Yardım:Sayfa nasıl yazılır]]
[[yi:הילף:רעדאקטירן]]
[[zh-yue:Wikipedia:點樣編輯一頁]]
[[zh:Wikipedia:如何编辑页面]]