"Натурал тоо"-ны өөр хувилбарууд

103.57.95.130 (Яриа) хэрэглэгчийн 482138 засварыг цуцлах
Tags: Mobile edit Mobile app edit
Мөр 27:
 
==Алгебрын шинж чанар==
НатуралаххххНатурал тоонуудад нэмэх (+), үржих (×) үйлдэл хийхэд дараах алгебрийн шинж чанарууд биелэнэ:
* Бүлэглэх: бүх ''a'', ''b'', ''c'' натурал тооны хувьд {{nowrap|''a'' + (''b'' + ''c'') {{=}} (''a'' + ''b'') + ''c''}} , {{nowrap|''a'' × (''b'' × ''c'') {{=}} (''a'' × ''b'') × ''c''}}
* Байр солих: бүх ''a'', ''b'' натурал тооны хувьд {{nowrap|''a'' + ''b'' {{=}} ''b'' + ''a''}} , {{nowrap|''a'' × ''b'' {{=}} ''b'' × ''a''}}.
Anonymous user