"Дундад зуун"-ны өөр хувилбарууд

==Хөгжлийн тухай==
Дундад зууны үеийн түүхчид өөрсдийнхөө үзэл бодлоор нийтэд хүргэхээр шашин судлалын ирээдүйн талаар түүх бичсэн. Тэд түүхийг зургаа хуваасан одоо цаг галав юүлхийн өмнөх эсвэл өнгөрсөн бас дөрвөн том гүрэн байдаг гэж үзсэн.Тэд түүхийн оргил үе болох Ромын эзэнт гүрнийг урт удаан хугацаагаар дагалдсан.1300-аад оны үед энэрэлт хүн яруу найрагч Пэтрарч Христосын өмнөх хугацааг хэмжиж байсан.Пэтрарчийн энэ хуваалт нь ямар нэг шашин судлалд суурьлагдаагүй бөгөөд энэ хүн доогуур зиндааны хүн байсан хэдийч соёл болон улс төрд оруулсан хувь нэмэр маш их юм. Леонардо Барни хоёр нь Флоренцийн үеийн хүмүүс Барнигийн түүхэнд ашигласан гурван үеийн нэршил нь анхны түүхч болох Патричийн онолд суурилагдсан тэр Итали уналтанд байх уртгүй хугацаанд нэгэн шинэ нэршлийг бий болгосон.
Зуун жилийн дайн нь 1453 -аас 1337 онд , 116 жил үргэлжлэж Франц улс ба England хооронд өрнөж байсан. Тэр (хамгийнсүүлд) эцэстнь Calais Pale -с гадна , France -с английгхөөн гаргаж дууссанөмнөтэрэхэндэээнхтайваныхэсэгтүрбахоёрөргөтгөсөнхугацаануудадтулалдсандууссан өмнө тэр эхэндээ энх тайваныхэсэг түр ба хоёр өргөтгөсөн хугацаануудад тулалдсан санбаФранцын хаанширээрууанглихаанмаргааныгдуусталбайлдсанхаан ширээруу англи хаан маргааныг дуустал байлдсан. ЗөрчлүүдийнэнэцувралихэнхдээАркЗөрчлүүдийнэнэ цуврал ихэнхдээ Арк Жоан гадаадбайдалдарааАнглигадаад байдал дараа Англи хөрөнгөнүүдийн удаан хөрөнгөнүүдийнудаанбууралтбабууралт ба ,Ланкастрианы дайн, ,карүлиан дайн Эдвардйн дайн: гурванэсвэл 4 үеболгон хуваадаг.Эзэнт гүрний зөрчил эхэндээ гэхдээ , дайн хоёр франц ба English үндэстний санаануудын түлхэц өгсөн. Militarily ,тэрхүндморинцэргээрдавуубайсанфеодалармиудыниххуучинсистемийгбагасгасан , тэршинэзэвсгүүдбатактикуудынзохиосон.(энэ мэтээр) тэгээд peasantry -н үүргийг солих , барууны ромын хаант улсын цаг хойш баруун Европ тивд эхний армиудыг сургаж тэмцэлд дагуулсан. Энэ бүхэнд түүний удаан хугацаанд , тэр үргэлжхүнд дундадморинцэргээр эртнийдавуу үеийнбайсан дайны түүхэд хамгийн чухал зөрчлүүдийн нэг гэж үздэг.феодалармиудын
иххуучинсистемийгбагасгасан , тэршинэзэвсгүүдбатактикуудынзохиосон.(энэ мэтээр) тэгээд peasantry -н үүргийг солих , барууны ромын хаант улсын цаг хойш баруун Европ тивд эхний армиудыг сургаж тэмцэлд дагуулсан. Энэ бүхэнд түүний удаан хугацаанд , тэр үргэлж дундад эртний үеийн дайны түүхэд хамгийн чухал зөрчлүүдийн нэг гэж үздэг.
 
==Эхлэл ба төгсгөл==
Anonymous user