"Хиагтын гэрээ"-ны өөр хувилбарууд

=== Монгол Хятад Орос гурван улсын гэрээ (Батламжилсан эх-Монгол хэлээр) ===
 
=== Монгол Хятад Орос гурван улсын гэрээ (Батламжилсан эх-Орос хэлээр)<ref>АВПР, ф. Трактаты, 1915, д. 1956/414, лл. 1-12. Подлинник. Опубл: «Известия МИД», 1915, кн. V, стр. 6-12.</ref>===
===
1915 г., мая 25. — Трехстороннее соглашение России, Китая и Монголии об автономии Внешней Монголии.
 
2,543

edits