"Хиагтын гэрээ"-ны өөр хувилбарууд

*Batsaikhan, O. The Last King of Mongolia, Bogdo Jebtsundamba Khutuktu. Ulaanbaatar: Admon, 2008, p.290-293 - ISBN 978-99929-0-464-0
*[https://www.academia.edu/12779988/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%A1.%D0%9B._2015._%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_1915_%D0%B3._%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC_Kuzmin_S.L._2015._%D0%A1entenary_of_the_Kyakhta_Agreement_of_1915_between_Russia_Mongolia_and_China_ Kuzmin, S.L. Сentenary of the Kyakhta Agreement of 1915 between Russia, Mongolia and China. – Asia and Africa Today (Moscow), 2015, no 4, p. 60-63]
 
{{stub}}
[[Ангилал:Эрх тэгш бус гэрээ]]
[[Ангилал:Олон улсын гэрээнүүд]]