"Нийгэм"-ны өөр хувилбарууд

→‎Нийгмийн тухай ойлголт: Амэрикийн томоохон социологич Т.Парсонс ----> Америкийн томоохон социологич Т.Парсонс
(→‎Нийгмийн тухай ойлголт: Амэрикийн томоохон социологич Т.Парсонс ----> Америкийн томоохон социологич Т.Парсонс)
Tags: Mobile edit Mobile web edit
Явцуу утгаараа нийгэм нь байнгын нутаг дэвсгэртэй, [[улс төр]], [[эдийн засаг|эдийн засгийн]] бүрэн тусгаар тогтнолтой, бие даасан соёлтой, нийгмийг бүрдүүлэгч олон түмэн нь сэтгэл зүйн хувьд нэгдмэл шинжтэй байх хүмүүсийн том нийтлэг юм.
Мөн нийгэм гэсэн ойлголтыг тайлбарлах маш олон хандлагууд байдаг. Тухайлбал Германы социологич М.Веберийн тодорхойлсоноор ''"нийгэм гэдэг нь бусад хүмүүс болон үйлд явдалд хандсан нийгмийн бүтээгдэхүүн болдог хүмүүсийн харилцан үйлчлэл юм''".
АмэрикийнАмерикийн томоохон социологич Т.Парсонс нийгмийг тодорхойлохдоо ''"холбогч эхлэлийн цэг нь хэм хэмжээ ба үнэт зүйлс байдаг хүмүүсийн хоорондын харилцааны тогтолцоо"'' хэмээн үзжээ.
К.Марксын тодорхойлолтоор бол ''"нийгэм гэдэг нь хамтын үйл ажиллагааны явцад бүрэлдсэн хүмүүсийн хоорондын харилцааны түүхэн ёсоор хөгжигч цогц"'' юм.
Энэ тодорхойлолтуудад нийгмийг нягт хэлхээ холбоонд оршдог элэмэнтүүдийн нийтлэг тогтолцоо гэж үзэх хандлага их бага хэмжээгээр давтагдаж байна. Ийм хандлагыг тогтолцоот хандлага гэж нэрлэдэг.
Anonymous user