"Либерализм"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
(Хуудас үүсгэв: "ЛИБЕРАЛИЗМ (лат. liberalis - эрх чөлөө) - улс төрийн анхны үзэл суртал бөгөөд Ж.Локк, Т.Гобсс, А.Сми...")
 
ЛИБЕРАЛИЗМ'''Либерализм''' (лат. liberalis - эрх чөлөө) - улс төрийн анхны үзэл суртал бөгөөд Ж.Локк, Т.Гобсс, А.Смит, Ш.Монтескью нар үндэслэсэн. Аж үйлдвэр хөгжиж, анхны хөрөнгөтөн анги үүссэн үетэй давхцан гарч ирсэн. Гол үзэл санаа - хувь хүний эрх чөлөөг дээдлэх явдал түүний сургаалийн үндсэн дэвсгэр мөн. Гол үнэт зүйлс:
 
* хүний эрх чөлөөг ханган хамгаалах
 
Нийгмийн хөгжлийн явцад бодит амьдралд бүрэн амьдралд бүрэн хэрэгжих бололцоо хязгаарлагдмал байснаас шалтгаалан 1930-аад оноос зарим нэг зүйлийг шинэчлэн неолиберализм болж дэвшигдэн тавигдаж төрийн нийгэм-улс төрийн оролцоог өргөжүүлэх үйл явцыг дэмжсэн байна.
 
[[Ангилал:Либерализм| ]]
[[Ангилал:Улс төрийн философи]]
[[Ангилал:Макро эдийн засгийн онол]]