"Нейрон"-ны өөр хувилбарууд

Шинэ хуудас: Нейрон бол мэдрэлийн тогтолцооны бүтцийн болон үйл ажиллагааны үндсэн нэгж...
(Шинэ хуудас: Нейрон бол мэдрэлийн тогтолцооны бүтцийн болон үйл ажиллагааны үндсэн нэгж...)
(Өөрчлөлт алга)
41

edits