"Америкийн Нэгдсэн Улсын ерөнхийлөгч"-ны өөр хувилбарууд

{{Гол|АНУ-ын ерөнхийлөгчийн эрх мэдэл}}
 
Ерөнхийлөгчийн эрх мэдлийг [[АНУ-ын үндсэн хууль|үндсэн хуулиар]] тодорхойлж өгсөн байдаг. Ерөнхийлөгч нь [[төрийн тэргүүн]], [[засгийн газрын тэргүүн]], [[ерөнхий командлагч]]ынийн үүргийг давхар гүйцэтгэнэ. Тиймээс ерөнхийлөгч нь холбооны түвшингийнтүвшний гүйцэтгэх удирдлага буюу гүйцэтгэх хүчин юм. Мөн ерөнхийлөгч нь [[АНУ-ын конгресс|конгресс]] (хууль тогтоох байгууллага буюу парламент) ба холбооны шүүхийг (шүүх засаглал) хянана.
 
== Ном зүй ==