"Гурвалжин будаа"-ны өөр хувилбарууд

 
=== Дарангуйлагч ===
Тарианы сагагын бусад ургамлыг дарангуйлах чадвар нь нэг наст хог ургамлуудад хүчтэй нөлөөлдөг. Түүнийг мөн хог ургамалтай тэмцэх механик боловсруулалтын дараа олон настыг дарангуйлах зорилгоор тариалдаг. Механик боловсруулалт ба тарианы сагагын хослолоор [[арзгар азаргана]] (''Cirsium arvense''), [[хөдөөний шаралзгана]] (''Sonchus arvensis''), [[сүүт өвс]] (''Euphorbia''), [[цангуу]] (''Lepidium'') зэргийг идэвхитэй дарж болно.<ref>[http://www.sare.org/Learning-Center/Books/Managing-Cover-Crops-Profitably-3rd-Edition/Text-Version/Legume-Cover-Crops/Sweet-Clovers], Managing Cover Crops Profitably, 3rd Edition. Хуудас 257.</ref>
 
=== Фосфор хуримтлуулагч ===