"Гурвалжин будаа"-ны өөр хувилбарууд

 
=== Фосфор хуримтлуулагч ===
Тарианы сагаг нь ургамалд шингэх боломжгүй фосфорыг (магадгүй, [[кальци]]йг мөн адил) шингээх ба түүний үлдэгдэл ялзран задрах үед эдгээр тэжээлүүд нь дараагийн тарималд хүтээмжтэйхүртээмжтэй болдог. Тарианы сагагын үндэс нь сул хүчлийг ялгаруулж тэр нь хөрсөн дахь эрдэс фосфат г.м. тэжээлүүдийг чөлөөлдөг. Энэ хүчил нь мөн удаан чөлөөлөгддөг органик тэжээлүүдийг идэвхжүүлдэгидэвхижүүлдэг. Тарианы сагагын нягт, үсэрхэг үндэс нь хөрсний 25 см гүнийг хамарсан, тэжээлийг шингээх идэвхитэй гадаргуйн талбаатайталбайтай үеийг бий болгодог.
 
=== Ядмаг хөрсөнд ургадаг ===