"Гурвалжин будаа"-ны өөр хувилбарууд

Тарианы сагаг нь ургамалд шингэх боломжгүй фосфорыг (магадгүй, [[кальци]]йг мөн адил) шингээх ба түүний үлдэгдэл ялзран задрах үед эдгээр тэжээлүүд нь дараагийн тарималд хүтээмжтэй болдог. Тарианы сагагын үндэс нь сул хүчлийг ялгаруулж тэр нь хөрсөн дахь эрдэс фосфат г.м. тэжээлүүдийг чөлөөлдөг. Энэ хүчил нь мөн удаан чөлөөлөгддөг органик тэжээлүүдийг идэвхжүүлдэг. Тарианы сагагын нягт, үсэрхэг үндэс нь хөрсний 25 см гүнийг хамарсан, тэжээлийг шингээх идэвхитэй гадаргуйн талбаатай үеийг бий болгодог.
 
=== Ядмаг хөрсөнд ургадаг ===
Тарианы сагаг нь үетэний овгийн үр тариануудтай харьцуулахад, үржил шим багатай ба задарч буй органик матерь өндөхтэй хөрсүүдэд илүү ургадаг. Ийм учир түүнийг хэт ашиглагдаж элэгдэлд өртсөн талбайг нөхөн сэргээх зорилгоор тариалдаг. Хэдий ийм чадвартай ч, тэрээр нягтарсан, хэт хуурай эсвэл хэт нойтон хөрсөнд муу ургадаг.
 
=== Ашигтай шавьж цуглуулагч ===
Thrives in poor soils. Buckwheat performs better than cereal grains on low-fertility soils and soils with high levels of decaying organic matter. That’s why it was often the first crop planted on cleared land during the settlement of woodland areas and is still a good first crop for rejuvenating over-farmed soils. However, buckwheat does not do well in compacted, droughty or excessively wet soils.
Тарианы сагагын жижиг цагаа цэцэгүүд нь ашигтай шавьжуудыг татаж, тэдгээр нь бүүрэг, хачиг болон бусад хортон шавьжуудтай тэмцэнэ. Эдгээр ашигт шавьжуудад дүнгэнүүр ялаа (Syrphidae), махчин зөгий (predatory wasps), махчин цохууд (minute pirate bugs), [[тахинид ялаа]] (tachinid flies) ба [[шүрэн цох]]. Тарианы сагагын цэцэглэлт нь тариалснаас хойш 3 долоо хоногийн дараа эхлэх боломжтой ба 10 хүртэл долоо үргэлжлэх чадвартай.
 
Quick regrowth. Buckwheat will regrow after mowing if cut before it reaches 25 percent bloom. It also can be lightly tilled after the midpoint of its long flowering period to reseed a second crop. Some growers bring new land into production by raising three successive buckwheat crops this way.
 
Soil conditioner. Buckwheat’s abundant, fine roots leave topsoil loose and friable after only minimal tillage, making it a great mid-summer soil conditioner preceding fall crops in temperate areas.
 
Nectar source. Buckwheat’s shallow white blossoms attract beneficial insects that attack or parasitize aphids, mites and other pests. These beneficials include hover flies (Syrphidae), predatory wasps, minute pirate bugs, insidious flower bugs, tachinid flies and lady beetles. Flowering may start within three weeks of planting and continue for up to 10 weeks.
 
Nurse crop. Due to its quick, aggressive start, buckwheat is rarely used as a nurse crop, although it can be used anytime you want quick cover. It is sometimes used to protect late-fall plantings of slow-starting, winter-hardy legumes wherever freezing temperatures are sure to kill the buckwheat.
 
== Мөн үзэх ==