"Гурвалжин будаа"-ны өөр хувилбарууд

 
=== Фосфор хуримтлуулагч ===
Тарианы сагаг нь ургамалд шингэх боломжгүй фосфорыг (магадгүй, [[кальци]]йг мөн адил) шингээх ба түүний үлдэгдэл ялзран задрах үед эдгээр тэжээлүүд нь дараагийн тарималд хүтээмжтэй болдог. Тарианы сагагын үндэс нь сул хүчлийг ялгаруулж тэр нь хөрсөн дахь эрдэс фосфат г.м. тэжээлүүдийг чөлөөлдөг. Энэ хүчил нь мөн удаан чөлөөлөгддөг органик тэжээлүүдийг идэвхжүүлдэг. Тарианы сагагын нягт, үсэрхэг үндэс нь хөрсний 25 см гүнийг хамарсан, тэжээлийг шингээх идэвхитэй гадаргуйн талбаатай үеийг бий болгодог.
 
Buckwheat’s dense, fibrous roots cluster in the top 10 inches of soil, providing an extensive root surface area for nutrient uptake.
 
Thrives in poor soils. Buckwheat performs better than cereal grains on low-fertility soils and soils with high levels of decaying organic matter. That’s why it was often the first crop planted on cleared land during the settlement of woodland areas and is still a good first crop for rejuvenating over-farmed soils. However, buckwheat does not do well in compacted, droughty or excessively wet soils.