"Гурвалжин будаа"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
== Агротехник ==
Тарианы сагаг нь дулаанд дуртай ургамал юм. Түүний үр хөрсний температур 7-8 С° хүрэхэд ургаж эхлэх боловч 15-30 С°-д ургалт илүү сайн явагддаг. Тарианы сагагын соёолж нь хүйтэнд маш мэдрэмтгий ба -2 С° температурт гэмтэж, -4 С°-д үхдэг. 12 С°-с бага, 30 С°-с их температурт ургалт мууддаг. Цэцэглэлт ба үр үүсч боловсрох үеийн оптимум температур 17-25 С° бөгөөд агаарын харьцангуй чийг 50 хувиас багагүй байх шаардлагатай. Энэ үедээ гэрэлийг ихээр шаарддаг. Тарианы сагаг нь үржил шимтэй, хөнгөн агааржилт сайтай хөрсөнд хурдан ургадаг. Хатаах үйлчилгээтэй салхинаас хамгаалсан ойгоор хүрээлэгдсэн, нуур цөөрмийн ойролцоох талбайд ургац арвин өгдөг. Тарианы сагаг нь хүчиллэгийг тэсвэрлэх чадвартай ч бага хүчиллэг, саармаг уруу дөхсөн хөрсөнд илүү ургадаг. Тарианы сагаг нь чийгэнд дуртай ургамал ба энэ үзүүлэлтээрээ [[амуу]] тариануудаас нэгдүгээрт орно. Хөрсний чийглэг 20-30% ба оптимум температурт нэгэн зэрэг хурдан соёолдог.
 
Тарианы сагагын эерэг тал нь муу уусдаг [[фосфат|фосфатуудыг]] шингээх чадвартай байдагт орших ба түүний энэ чадавхи [[Үетэн|үетэний овгийн]] ургамлуудтай харьцуулахад дөрөв дахин их байдаг.
 
=== Сэлгээ ===
 
=== Бордолт ===
Нэг тн үр ба мөн хэмжээний ногоон масс бий болоход [[азот]] 44 кг, [[фосфор]] 25 кг, [[кали]] 75 кг шаардагдана. Тарианы сагагын эерэг тал нь муу уусдаг [[фосфат|фосфатуудыг]] шингээх чадвартай байдагт орших ба түүний энэ чадавхи [[Үетэн|үетэний овгийн]] ургамлуудтай харьцуулахад дөрөв дахин их байдаг.
 
== Ногоон бордуур ==
 
=== Хурдан үүсэх бүрхүүл ===
Тарианы сагаг шиг хурдан хөгждөг бүрхүүл ургамал цөөхөн оршдог. Түүний пирамид хэлбэрийн үр нь 3-5 хоногт соёолж, хоёр долоо хоногт 7,5 см өргөнтэй том навч бий болж хөрсийг сүүдэрлэн хучдаг. Тарианы сагаг нь нэг га талбайд дөнгөж 0.8-1.2 тн ногоон массыг бий болгодог ч энэ нь 6-8 хан сарын дотор бий болдог. Тарианы сагагын үлдэгдэл хурдан задарч дараагийн ургамалд тэжээлийн эх үүсвэр болдог.<ref>[http://www.sare.org/Learning-Center/Books/Managing-Cover-Crops-Profitably-3rd-Edition/Text-Version/Legume-Cover-Crops/Sweet-Clovers], Managing Cover Crops Profitably, 3rd Edition. Хуудас 257.</ref>
 
=== Дарангуйлагч ===
Тарианы сагагын ургамлыг дарангуйлах чадвар нь нэг наст хог ургамлуудад хүчтэй нөлөөлдөг. Түүнийг мөн хог ургамалтай тэмцэх механик боловсруулалтын дараа олон настыг дарангуйлах зорилгоор тариалдаг. Механик боловсруулалт ба тарианы сагагын хослолоор [[арзгар азаргана]] (''Cirsium arvense''), [[хөдөөний шаралзгана]] (''Sonchus arvensis''), [[сүүт өвс]] (''Euphorbia''), [[цангуу]] (''Lepidium'') зэргийг идэвхитэй дарж болно.<ref>[http://www.sare.org/Learning-Center/Books/Managing-Cover-Crops-Profitably-3rd-Edition/Text-Version/Legume-Cover-Crops/Sweet-Clovers], Managing Cover Crops Profitably, 3rd Edition. Хуудас 257.</ref>
 
=== Фосфор хуримтлуулагч ===
Тарианы сагаг нь ургамалд шингэх боломжгүй фосфорыг (магадгүй, [[кальци]]йг мөн адил) шингээх ба түүний үлдэгдэл ялзран задрах үед эдгээр тэжээлүүд нь дараагийн тарималд хүтээмжтэй болдог. Тарианы сагагын үндэс нь сул хүчлийг ялгаруулж тэр хөрсөн дахь эрдэс фосфат г.м. тэжээлүүдийг чөлөөлдөг. Энэ хүчил нь мөн удаан чөлөөлөгддөг органик тэжээлүүдийг идэвхжүүлдэг.
 
Buckwheat’s dense, fibrous roots cluster in the top 10 inches of soil, providing an extensive root surface area for nutrient uptake.
 
Thrives in poor soils. Buckwheat performs better than cereal grains on low-fertility soils and soils with high levels of decaying organic matter. That’s why it was often the first crop planted on cleared land during the settlement of woodland areas and is still a good first crop for rejuvenating over-farmed soils. However, buckwheat does not do well in compacted, droughty or excessively wet soils.
 
Quick regrowth. Buckwheat will regrow after mowing if cut before it reaches 25 percent bloom. It also can be lightly tilled after the midpoint of its long flowering period to reseed a second crop. Some growers bring new land into production by raising three successive buckwheat crops this way.
 
Soil conditioner. Buckwheat’s abundant, fine roots leave topsoil loose and friable after only minimal tillage, making it a great mid-summer soil conditioner preceding fall crops in temperate areas.
 
Nectar source. Buckwheat’s shallow white blossoms attract beneficial insects that attack or parasitize aphids, mites and other pests. These beneficials include hover flies (Syrphidae), predatory wasps, minute pirate bugs, insidious flower bugs, tachinid flies and lady beetles. Flowering may start within three weeks of planting and continue for up to 10 weeks.
 
Nurse crop. Due to its quick, aggressive start, buckwheat is rarely used as a nurse crop, although it can be used anytime you want quick cover. It is sometimes used to protect late-fall plantings of slow-starting, winter-hardy legumes wherever freezing temperatures are sure to kill the buckwheat.
 
== Мөн үзэх ==