"Мэдрэгч"-ны өөр хувилбарууд

Идэвхитэй мэдрэгчийг түүний физикийн хэмжилтийн зарчмыг урвуулан [[Актор|актор]]ын зориулалттайгаар хэрэглэж бас болдог.
 
Идэвхигүй мэдрэгчид энерги мэдрэгчээр урсах ёстой. Мэдрэгч нь урсаж байгаа энергийн урсгалын хэмжээнд өөрийн эсэргүүцлээр тодорхой өөрчлөлтийг үзүүлдэг. Хэрэв энэ эсэргүүцлийг нэгэн цогц гэж авч үзвэл түүнийг дотор нь эсэргүүцлийн, багтаамжийн, индукцийн гэж ангилна.
 
=== Хэмжилтийн зарчим болон нөлөөлөх зарчмаар нь ангилах===
Anonymous user