"Балнад"-ны өөр хувилбарууд

засварлах хураангуй байхгүй
Хуудас үүсгэв: "Балнад (Брюшной тиф)- гэдэсний хижиг (гэдэсний халдварт өвчин) Нарийн гэдэсний тунгалагийн..."
 
No edit summary
Мөр 2:
 
Нарийн гэдэсний тунгалагийн тогтолцоо эмгэгшиж, цус бактертаж, халуурч бие мах бодын ерөнхий хордлогоор илэрдэг цочмог халдварт өвчин.
Гол үүсгэгч нь СальмонеллийнСальмонелл (Salmonella)-ийн төрлийн бактерууд байна.
 
Нэмэлт мэдээлэл: Айраг нь ялзруулагч бактер, гэдэсний савханцар, стафилококк зэрэг хөнөөлт болон сүрьеэ, хижиг, БАЛНАД, иж балнад мэт халдварт өвчний үүсгэгчийн өсөлт, үржилтийг саатуулах, гэдсэн дэх ялзралын процессийг зогсоох, гэдэсний рH –ийг хүчиллэг орчинд байлгах үйлчилгээтэй.
Anonymous user