"Драгүн"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: ""Драгүн" гэж европын зарим улсын армид байсан морьт цэргийн нэгэн төрөл юм. Драгүн морьт цэ..."
(Хуудас үүсгэв: ""Драгүн" гэж европын зарим улсын армид байсан морьт цэргийн нэгэн төрөл юм. Драгүн морьт цэ...")
(Өөрчлөлт алга)
2,558

edits