"Pristin"-ны өөр хувилбарууд

No edit summary
2010онд After School-н "Bang!" клипэнд тоглож байсан ба багаасаа жүжигчин байсан. 2013онд зарим гишүүд Seventeen хамтлагыхантай Like Seventeen-д орлдцож байсан. Наёон Ке Бомзу-н "Game Over", TROY-н "Why Are we" болон Hanhae-н "Man of the Year"-д тоглож байсан. Бүх гишүүд Orange Caramel-н 2014онй синглэ "My Copycat"-н арын бүжигчид болж байсан. 2015онд Инү, Еэбин, Жиэчион нар Seventeen-н дуу "Mansae"-д тоглож байсан. Инү PledisE-д орохоосоо өмнө Superstar K4, The Voice Kids зэрэг телевизийн нэвтрүүлэгт орж байсан. Наёон, Минкён, Кёонвон, Инү, Еэбин, Жиэчион, Шиёон нар Mnet-н Produce 101-д 2016оны 1-р сарын 22-ноос 4-р сарын 1хүртэл оролцсон. 5гишүүдээс 2н шалгарч I.O.I хамтлагт 5-р сарын 4нд "Dream girls" дуугаар дэбүт хийсэн. Еэвон Сэвэнтийн-н 2016оны 2-р сард арын бүжигчинээр ажилласан. Pledis Girlz Pledis Entertainment тэдний дэбүт хийгээгүй баг болох Pledis Girlz-г 2016оны 3-р сарын 23нд байгуулсан. Инү Сэвэнтийн-ий Вэрноны "Sickness" дуунд тоглосон. Тэд өөрсдийн концертоо хийнэ гэж зарлаж байсан. Энэ үеэр Наёон, Жиэчион нар I.O.I-д үйл ажиллагаагаа явуулж байсан. Тэд өөрсдийн "We" синглээ 6-р сарын 27нд гаргаж байсан ба аяыг Инү, Сонён үгийг Минкёон, Инү, Сонён, Сиён нар бичсэн. 2016оны 7-р сард Сонён JBTC-н дууны тэмцээн Gil Spirit-д өрсөлдсөн юм. 2017оны 1-р сарын 6нд "Bye& Hi"-аа Pledis Girlz нэрэн доороо хийсэн сүүлчинйн тоглолт гэж өөрсдийн албан ёсны нэрээ Pristin гэж зарласан юм. Нэрний утга нь PRISmatic(тод, цэвэр), elaSTIN(өө сэвгүй) гэсэн утгатай.
==Гишүүд==
Nayoung (Hangul: 나영) was born Im Na-young (Hangul: 임나영) on December 18, 1995 (age 21).Minkyung (Hangul: 민경) was born Kim Min-kyung (Hangul: 김민경) on July 29, 1997 (age 19).Kyungwon (Hangul: 경원) was born Kang Kyung-won (Hangul: 강경원) on November 5, 1997(age 19).Eunwoo (Hangul: 은우) was born Jung Eun-woo (Hangul: 정은우) on July 1, 1998 (age 18).Yebin (Hangul: 예빈) was born Kang Ye-bin (Hangul: 강예빈) on October 19, 1998 (age 18).Jieqiong (Hangul: 결경; Chinese: 洁琼), also known as Pinky, was born Zhou Jieqiong (Hangul: 주결경; Chinese: 周洁琼) on December 16, 1998 (age 18).Yewon (Hangul: 예원) was born Kim Ye-won (Hangul: 김예원) on February 22, 1999 (age 17).Sungyeon (Hangul: 성연), also known as Shannon, was born Bae Sung-yeon (Hangul: 배성연), on May 25, 1999 (age 17).Siyeon (Hangul: 시연) was born Park Jung-hyun (Hangul: 박정현) on November 14, 2000 (age 16).Kyla (Hangul: 카일라) was born Kyla Massie (Hangul: 카일라 매씨) on December 26, 2001(age 15).
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%;"
|-
! rowspan="2"|Тайзны нэр !! rowspan="2"| Жинхэнэ нэр
! rowspan="2"| Төрсөн он, сар, өдөр (нас)
! rowspan="2"| Төрсөн газар
 
|-
| style="text-align:left;" data-sort-value=Наёон (나영)
| style="text-align:left;" | Им Наёон (임나영)
| style="text-align:left;"| {{birth date and age|1995|12|18}}
| style="text-align:left;"| {{KOR}}
|-
| style="text-align:left;" data-sort-value=Минкёон (민경)
| style="text-align:left;" | Ким Минкёон (김민경)
| style="text-align:left;"| {{birth date and age|1997|7|29}}
| style="text-align:left;"| {{KOR}}
|-
| style="text-align:left;" data-sort-value=Кёонвон (경원)
| style="text-align:left;" | Кан Кёонвон (강경원)
| style="text-align:left;"| {{birth date and age|1997|11|5}}
| style="text-align:left;"| {{KOR}}
|-
| style="text-align:left;" data-sort-value=Инү (은우)
| style="text-align:left;" | Жон Инү (정은우)
| style="text-align:left;"| {{birth date and age|1998|7|1}}
| style="text-align:left;"| {{KOR}}
|-
| style="text-align:left;" data-sort-value=Еэбин (예빈)
| style="text-align:left;" | Кан Еэбин(강예빈)
| style="text-align:left;"| {{birth date and age|1998|10|19}}
| style="text-align:left;"| {{KOR}}
|-
| style="text-align:left;" data-sort-value=Кёлкёон (결경,洁琼), Пинки
| style="text-align:left;" | Жү Кёлкёон, Зоү Жиэчион (주결경,周洁琼)
| style="text-align:left;"| {{birth date and age|1998|12|16}}
| style="text-align:left;"| {{KOR}}
|-
| style="text-align:left;" data-sort-value=Еэвон (예원)
| style="text-align:left;" | Ким Еэвон (김예원)
| style="text-align:left;"| {{birth date and age|1999|2|22}}
| style="text-align:left;"| {{KOR}}
|-
| style="text-align:left;" data-sort-value=Сонён (성연), Шаннон
| style="text-align:left;" | Бэ Сонён (배성연)
| style="text-align:left;"| {{birth date and age|1999|5|25}}
| style="text-align:left;"| {{KOR}}
|-
| style="text-align:left;" data-sort-value=Сиён (시연)
| style="text-align:left;" | Пак Жонхён (박정현)
| style="text-align:left;"| {{birth date and age|2000|11|14}}
| style="text-align:left;"| {{KOR}}
|-
| style="text-align:left;" data-sort-value=Каилла (카일라)
| style="text-align:left;" | Каилла Мэсси (카일라 매씨)
| style="text-align:left;"| {{birth date and age|2001|12|26}}
| style="text-align:left;"|
|-
244

edits