"АБ-фразын жагсаалт"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
'''АБ-фраз''' буюу '''Аюулгүй байдлын фраз''' ({{lang-en|S-phrases, Safety Phrases}}) нь [[Европын Холбоо|ЕХ]]-ны [[Директив 67/548/EEC|67/548/EEC директивийн]] IV-р хавсралт: юм. Хавсралтын нэр нь ''"Аюултай бодис бэлдмэлүүдтэй харьцах аюулгүй байдлын заавар -" Safety advice concerning dangerous substances and preparations) юм''. Жагсаалтыг 2001/59/EC, 2006/102/EC директивүүдээр шинэчилж, бусад ЕХ орнуудын хэлээр орчуулсан.
 
АБ-фразыг зөвхөн ЕХ бус, олон орнууд ашиглаж байгаа бөгөөд цаашид Олон улсынх болох магадлалтай.