"Библийн монгол орчуулга"-ны өөр хувилбарууд

б
Tags: Mobile edit Mobile web edit
| style="text-align:center;"|Свонсоны хөрвүүлэг, RMNT, 1950
''Кирил хөрвүүлэг''
|ИвховаЙехова ''(монгол бичгийн латин галиг: Ywhowa)'' тэнгэр нь ганц хөвгүүнээ өгтөл ертөнцийг хайрлавай. Энэ нь хэн Түүнд итгэх бөгөөс үл сөнөн, харин мөнх амьд болохын тул болой.
|-
| style="text-align:center;"|Жон Гиббенс, Библийн Нэгдсэн Нийгэмлэг, 1990
756

edits