"Зүчи"-ны өөр хувилбарууд

# Шингүм
Охин нь [[Алмалик]]ийн захирагч [[Чарлүк]]тэй гэрлэжээ.
 
== Ургийн мод ==
 
{{Familytree/start}}
{{Familytree| | | |SAR|!|NIK|y|JOC|y|UKA| |SUL|JOC=[[Зүчи]]|SAR=[[Сартгуа хатан]]|NIK=[[Нихтимиш үжин]]|UKA=[[Ухаа үжин]]|SUL=Султан хатан|}}
{{Familytree| | | | | | |!| | | | | | | |!|}}
{{Familytree| | | | | |ORD |!| | WHO| |y | BAT |ORD=[[Орд]] |BAT=[[Бат хан]]|WHO=?!|}}
{{Familytree| |JUK|y|ORD| | WHO |y| BAT |ORD=[[Орд]]|JUK=[[Жүхэ хатан]]|BAT=[[Бат хан]]|WHO=?|}}
{{Familytree| | | | | | | | | | | | |!}}
{{Familytree| | | | | | | | | | | | TOG |y| BUK |TOG=[[Тогой хан]]|BUK=[[Буха үжин]]|}}