"Зүчи"-ны өөр хувилбарууд

[[Хэрэйд|Хэрэйдийн]] [[Нихтимиш үжин]]: [[Сорхагтани Бэхи|Сорхагтани бэхийн]] эгч.
 
[[Хонгирад|Хонгирадын]] '''Сартаг[[Сартгуа хатан''']]: Хонгирадын Даритай ноёны охин.
 
[[Хонгирад|Хонгирадын]] [[Ухаа үжин]]: Хонгирадын [[Элчи ноён]] охин.
{{Familytree| | | | | | | | | | CHIN |y| BOR |CHIN='''[[Чингис хаан]]'''|BOR=[[Бөртэ үжин]]|}}
{{Familytree| | | | | | | | | | | | |!|}}
{{Familytree| | | | | |,|-y|-~|-~|-~|-~|.|!|,|-~|-~|-~|-~|-y|.|}}
{{Familytree| | | |SAR| !|NIK|y|JOC|y|UKA| |SUL|JOC=[[Зүчи]]|SAR=[[СартагСартгуа хатан]]|NIK=[[Нихтимиш үжин]]|UKA=[[Ухаа үжин]]|SUL=Султан хатан|}}
{{Familytree| | | | | | !| | | | | | | | |!|}}
{{Familytree| | | | | | | | ORD| | WHO |y| BAT |ORD=[[Орд]]|BAT=[[Бат хан]]|WHO=?|}}
{{Familytree| | | | | | | | | | | | |!}}
{{Familytree| | | | | | | | | | | | TOG |y| BUK |TOG=[[Тогой хан]]|BUK=[[Буха үжин]]|}}