"Зүчи"-ны өөр хувилбарууд

# Шингүм
Охин нь [[Алмалик]]ийн захирагч [[Чарлүк]]тэй гэрлэжээ.
 
{{Familytree/start}}
{{Familytree| | | | | | | | | | CHIN |y| BOR |CHIN='''[[Чингис хаан]]'''|BOR=[[Бөртэ үжин]]|}}
{{Familytree| | | | | | | | | | | | |!|}}
{{Familytree| | | | | |,|-|-|-|-|-|.|!|,|-|-|-|-|-|.|}}
{{Familytree| | | |SAR| |NIK|y|JOC|y|UKA| |SUL|JOC=[[Зүчи]]|SAR=[[Сартаг хатан]]|NIK=[[Нихтимиш үжин]]|UKA=[[Ухаа үжин]]|SUL=Султан хатан|}}
{{Familytree| | | | | | | | | | | | | | |!|}}
{{Familytree| | | | | | | | | | WHO |y| BAT |BAT=[[Бат хан]]|WHO=?|}}
{{Familytree| | | | | | | | | | | | |!}}
{{Familytree| | | | | | | | | | | | TOG |y| BUK |TOG=[[Тогой хан]]|BUK=[[Буха үжин]]|}}
{{Familytree| | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{Familytree| | | | | | | | | | JIJ |y| MONH |MONH=[[Мөнхтөмөр хан]]|JIJ=[[Жишэг хатан]]|}}
{{Familytree| | | | | | | | | | | | |!}}
{{Familytree| | | | | | | | | | | | ANNA |ANNA=[[Анна гүнж]]|}}
{{Familytree/end}}
 
== Эшлэл ==