"Туйлын туяа"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "'''Tуйлын туяа''' (хойд туйлын туяа болон өмнөд туйлын туяа, шинжлэх ухаанд '''аврора бореалис''..."
(Хуудас үүсгэв: "'''Tуйлын туяа''' (хойд туйлын туяа болон өмнөд туйлын туяа, шинжлэх ухаанд '''аврора бореалис''...")
(Өөрчлөлт алга)