"Монгол хэлний бүлэг"-ны өөр хувилбарууд

81.177.254.202 (Яриа) хэрэглэгчийн 494357 засварыг цуцлах
(81.177.254.202 (Яриа) хэрэглэгчийн 494357 засварыг цуцлах)
* [http://starling.rinet.ru/cgi-bin/response.cgi?root=config&morpho=0&basename=\data\alt\monget&first=1 Монгол хэлний бүлэгт багтах хэлнүүдийг хооронд нь харьцуулсан харьцуулалтын жагсаалт] starling.rinet.ru
* [https://archive.org/stream/BomhardAComprehensiveIntroductionToNostraticComparativeLinguistics_201402/Bomhard%20-%20A%20Comprehensive%20Introduction%20to%20Nostratic%20Comparative%20Linguistics_djvu.txtA Comprehensive Introduction To Nostratic Comparative Linguistics (1st edition)]
*[khamagmongol.com/tuuli/tales - Kalmyk fairy tales in Kalmyk and Russian languages]
 
{{Алтай хэлний язгуур}}
5,989

edits